czw.. lip 18th, 2024

Kościół i klasztor na wzgórzu Karczówka, zbudowany w latach 1624-1631, pierwotnie zasiedlony przez zakon bernardynów (rozwiązany przez władze carskie w 1864 r.). Od 1957 r. gospodarzami obiektu są pallotyni.

Karczówka – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Kadzielniańskim, położone na terenie Kielc, na południowy zachód od centrum miasta. W większej części zbudowane jest z wapieni dewońskich, u jego podnóża natomiast znajdują się wychodnie zlepieńców cechsztyńskich. Jest porośnięte starodrzewiem sosnowym, w którym wiek niektórych drzew dochodzi do 150 lat. W przeszłości obszar Karczówki był wykorzystywany górniczo. Wydobywano tu wapień oraz rudy ołowiu. Pozostałości dawnych prac górniczych w postaci szybów i rowów poeksploatacyjnych widoczne są na stokach: południowym i zachodnim. Na szczycie znajduje się punkt widokowy na Kielce oraz Góry Świętokrzyskie. W 1957 r. na Karczówce utworzono rezerwat krajobrazowy o obszarze 27 ha.

Na szczycie ulokowany jest kościół pw. św. Karola Boromeusza oraz klasztor należący dawniej do oo. bernardynów. Fundatorem zespołu klasztornego był biskup krakowski Marcin Szyszkowski. Powstał on jako wotum za ominięcie Kielc przez zarazę z 1622 r. Zespół klasztorny został wzniesiony w latach 1624-1631 w stylu późnorenesansowo-wczesnobarokowym. Na początku XVIII w. klasztor został przebudowany. Od strony wschodniej dobudowano wówczas zabudowania gospodarcze, ogrodzone murem z basztami i znajdującą się pośrodku bramą. W 1864 r. zakon bernardynów został rozwiązany przez władze carskie. Od 1957 r. klasztorem opiekują się księża pallotyni.

Klasztor wieńczą barokowe wieże i sygnaturki pokryte blachą miedzianą. Do wnętrza prowadzą barokowe schody wykonane z wydobywanego na Kielecczyźnie czerwonego i szarego piaskowca. Na korytarzu przy wejściu do klasztoru znajduje się obraz przestawiający złupienie klasztoru przez wojska szwedzkie w 1655 r. Kościół klasztorny jest jednonawowy. Na barokowym ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający św. Karola oraz św. Kazimierza. Pozostałe elementy wyposażenia świątyni rokokowe.

Pod wieżą ulokowana jest kaplica pw. św. Barbary, a w niej rokokowy posąg świętej z XVII w. wykonany z samorodka rudy ołowiu – galeny. Trzy wielkie samorodki znalezione zostały w XVII w. przez Hilarego Malę, miejscowego górnika, w szybach na Karczówce. Z pozostałych dwóch wykonano figurę NMP znajdującą się w katedrze w Kielcach oraz figurę św. Antoniego w kościele w Borkowicach.

Przed klasztorem ulokowana jest kaplica MB Fatimskiej, przebudowana w 1986 r. z jednego z budynków gospodarczych z XVIII w.

Na północ od klasztoru znajduje się pomnik i zbiorowa mogiła powstańców styczniowych.

Na Karczówce swój początek ma czerwony szlak turystyczny biegnący do Chęcin.

Karczówka Klasztor 1
skr. poczt. 17
25-602 Kielce 11
tel. 041 345-05-38, 041 368-38-09

http://www.karczowka-pallotyni.kielce.opoka.org.pl/

Kościół Pokoju Świdnica
Atrakcje turystyczne – Świdnica | ( Plac Pokoju 6 )
Aktualnie 9.42/10123456789109.4/10[ Ocen: 24 ]Kliknij na odpowiednią gwiazdke aby ocenić to miejsce!
Ilość odsłon:1245
Informacje i opisOpis i informacje o miejscu
Miejsce dodane przez:Anonim
Data dodania: 2008-08-23
Ostatnia aktualizacja: 2010-12-07
Zgłoś zmiany lub nieprawidłowości
Kościół św. Trójcy tzw. Kościół Pokoju – Świdnica

Kościół ewangelicko – augsburski pw Św. Trójcy to najcenniejszy zabytek sakralnej sztuki protestanckiej Śląska, najsłynniejszy zabytek Świdnicy, a przy tym największy drewniany kościół w Europie.

Ten niecodzienny obiekt z lat 1652-57 wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy jest zabytkowym budynkiem sakralnym wybudowanym na mocy porozumień traktatu westfalskiego zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydziestoletnią. Należy do świdnickiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Świdnicki Kościół Pokoju jest ostatnim z trzech Kościołów pokoju po obiektach w Głogowie i Jaworze, pod którego kamień węgielny położono 23 sierpnia 1656. Autorem projektu był wrocławski mistrz budowlany Albrecht von Saebisch.

Kościół Pokoju w Świdnicy został wzniesiony w systemie szachulcowym jako bazylika wybudowana na planie krzyża greckiego. Na parterze i czterech piętrach empor mogło się zmieścić 7500 osób (w tym 3000 miejsc siedzących). Kościół był budowany z myślą o pomieszczeniu jak największej liczby osób, co było ważne zwłaszcza w czasach ograniczania wolności wyznania dla protestantów. Dlatego też świątynia posiada ogromną powierzchnię wewnętrzną (1090 m²) i kubaturę.

Do wyjątkowo cennych elementów wyposażenia kościoła należą jego ołtarz i ambona. Barokowa ambona, dzieło Gotfrieda Augusta Hoffmanna, pochodzi z roku 1628. Jest zdobiona scenami biblijnymi oraz płaskorzeźbionymi alegoriami Wiary, Nadziei i Miłości. Nad drzwiami do ambony umieszczona jest rzeźba Jezusa Dobrego Pasterza. Ołtarz został zamówiony z okazji stulecia kościoła w 1752 i ukończony w następnym roku. Nad mensą ołtarzową umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę. Zachowały się też zabytkowe organy z barokowym prospektem z lat 1666 – 1669. Stropy kościoła są ozdobione malowidłami ilustrującymi sceny z Objawienia św. Jana i alegorią Trójcy Świętej.

W 2001 Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stanowi symbol pojednania polsko-niemieckiego – nie tylko ze względu na nazwę, ale też na wspólną wizytę w świdnickim kościele w 1989 premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmutha Kohla, kiedy obaj politycy modlili się tu o pokój i pojednanie.

Kościół Pokoju – Świdnica

Plac Pokoju 6 ; Świdnica

tel. 074 852-28-14;

www.kosciolpokoju.pl

Godziny zwiedzania:

  • IV-XI:
    pn-sb: 9.00-13.00, 15.00-17.00,
    nd: 15.00-17.00
  • XI-III: rezerwacja telefoniczna

Bilety: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł

www.luteranie.pl

Kościół filialny św. Idziego w Inowłodzu, romański kościół gruntownie odrestaurowany w latach 1936-48.

Murowany, romański kościół św. Idziego w Inowłodzu (powiat tomaszowski), został ufundowany w 1086 roku przez króla Władysława Hermana jako wotum za narodziny syna – Bolesława Krzywoustego.

Świątynię według nowożytnej płyty inskrypcyjnej wybudowano w 1082 roku z fundacji Władysława Hermana, jednak w rzeczywistości pochodzi ona prawdopodobnie z XII w. (najpóźniej z 1138 roku) i jest fundacją Bolesława Krzywoustego.

Równocześnie z kościołem powstał na tej samej górze klasztor Benedyktynek, który został w 1241 roku zburzony podczas najazdu tatarskiego. Nosi on cechy typowe dla architektury obronnej. Po powstaniu kościoła pw. św. Michała w 1520 roku starsza świątynia straciła znaczenie i zaczęła podupadać. Pierwszą próbę odnowienia kościoła podjęto w 1790 roku, sprowadzając do niego z kapliczki w Giełzowie cudowny obraz Matki Boskiej Bolesnej. W 1793 roku został ograbiony przez żołnierzy pruskich, a następnie zamieniony na magazyn zbożowy. Na początku XX wieku świątynia była zniszczona, a jej dach pokryty był słomą. Prace restauracyjne rozpoczęto z inicjatywy cara Mikołaja II. Kolejne zniszczenia zostały spowodowane przez I wojnę światową. Pierwsze, nieukończone prace rekonstrukcyjne prowadzono w latach 1924-26.

Ostateczny wygląd nadała mu restauracja prowadzona z inicjatywy prezydenta Ignacego Mościckiego, według projektu Wilhelma Henneberga. Wprowadzono wtedy wiele elementów obcych wcześniejszej architekturze kościoła – m.in. podwyższono o jedną kondygnację wieżę, a w nawie od strony zachodniej na miejscu otwartej arkady wybudowano emporę z tryforyjnymi przezroczami. Świątynię ponownie poświęcono 1 listopada 1938 roku.

Wydział Informacji Turystycznej

przy Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Mościckiego 3

tel. (+44) 7260378, fax (+44) 7248498,

promocja@powiat_tomaszowski.pl

Kościół św. Marka w Żywcu z 1885 r.

Kościół Św. Marka ? kościół w Żywcu, w dzielnicy Śródmieście, w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Położony jest przy ul. Sienkiewicza, za Szpitalem Powiatowym. Pierwotnie był drewniany, wzniesiony w 1591 roku jako jako wotum przebłagalne dla odwrócenia szerzącej się w Żywcu zarazy.

Obecny, murowany, został wybudowany w 1885 roku. W środku świątyni znajdował się niegdyś gotycki tryptyk, z którego zachowaly się skrzydła przedstawiające Chrystusa Bolesnego, Matkę Boską oraz świętych. Obecnie skrzydła tryptyku znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Na zewnątrz, we wnęce wieży umieszczona jest drewniana polichromowana płaskorzeźba pochodząca z początku XVII wieku, przedstawiająca św. Marka. Wokół kościoła powstał cmentarz, obecnie nieczynny.

Przy kościele położony jest zabytkowy cmentarz, który został zamknięty po roku 1797, kiedy to weszły w życie nowe przepisy sanitarne władz austriackich, na mocy których cmentarze powstawać powinny poza zwartą zabudową, w oddaleniu od miasta.

Na cmentarzu, w pobliżu neogotyckiej kaplicy grobowej stoi kamienna rzeźba św. Józefa z Dzieciątkiem. Według napisu na nasadniku została ona ufundowana w 1797 roku przez Łukasza i Kunegundę z nowotarskich Tyczów. Postać św. Józefa umieszczona jest na wysokim czworościennym postumencie z cokołem i gzymsem.

Kościół św. Marka w Żywcu
ul. Sienkiewicza
34-300 Żywiec

Biuro Informacji Turystycznej przy MOSiR
34-300 Żywiec, Rynek 12
0-33 861 43 10
biuroinftur_zywiec@wp.pl
http://www.mosir-zywiec.pl/;

Oddział Babiogórski PTTK
34-300 Żywiec, ul. 3 Maja 16
0-33 861 26 34
http://zywiec.pttk.pl

Kościół św. Michała Archanioła – w Gdyni Oksywiu.

Historia kościoła sięga roku 1224 gdy został ufundowany przez księcia gdańskiego Świętopełka II. Powołana w roku 1253 przez biskupa Michała parafia obejmowała swoim zasięgiem obszar Kępy Oksywskiej i prawie całe terytorium administracyjne obecnej Gdyni. Z pierwotnej konstrukcji średniowiecznej do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie ściana zachodnia świątyni. W XIV wieku dokonano rozbudowy o wieloboczną część prezbiterium i o nawę boczną od strony północnej. W okresie wojen szwedzkich kościół został zniszczony i ograbiony z wyposażenia. Odbudowa świątyni nastąpiła w roku 1687, w tym samym roku kościół wzbogacił się o nową drewnianą wieżę zwieńczoną barokowym hełmem. W latach 1925-1927 przeprowadzono kolejną restaurację kościoła, kładąc tym razem szczególny nacisk na północną ścianę nawy głównej. W okresie II wojny światowej substancja budowlana świątyni uległa dwukrotnemu częściowemu zniszczeniu. Zniszczony kościół został odbudowany krótko po wojnie. Wewnętrzny układ architektoniczny nawiązuje do rozpowszechnionego w XIII i XIV wieku na Pomorzu Gdańskim stylu wiejskiego kościoła parafialnego.

W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła znajduje się stary cmentarz oksywski.

Najstarszym budynkiem jest XIII-wieczny kościół pw. św. Michała Archanioła na Oksywiu. Funkcjonował on jako jedyna świątynia dla mieszkańców wioski Oksywie i był przez długi czas jedynym obiektem, który powstał w czasach historycznych. Zabudowania, mające obecnie status zabytków, zaczęły się pojawiać w XIX wieku w Orłowie i Małym Kacku. Nadanie praw miejskich Gdyni i jego rozbudowa przyniosła pojawienie się zabytków, stanowiących dziś większość budowli o tym charakterze. Zaliczone zostało do nich całe Śródmieście, zabudowania willowe na Kamiennej Górze czy Orłowie. Wpisane są na listę zabytków nieruchomych. Dzięki temu większość z nich była i jest odnawiana.

Gdynia Oksywie

ul. Arciszewskich 2

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bytomiu został wybudowany w 1231 w stylu gotyckim.

Z tego okresu zachowała się część głównej nawy i prezbiterium. Rozbudowywany był w XIV w. oraz po pożarze miasta w 1515 (do 1530 wybudowano wieżę, zachodnią część budowli i nawy boczne).Od lat sześćdziesiątych XVI w. do 1632 kościołem władali protestanci. Pożar w 1675 strawił prawie doszczętnie wyposażenie świątyni.

Większe przebudowy miały miejsce w latach 1851-1857 (w wystroju pojawiły się wtedy elementy neogotyckie, została też podwyższona wieża kościoła), w 1935-1938 oraz remont 1957-1967.
22 października 2006 obchodzono 775 rocznicę konsekracji kościoła i erygowania parafii. Uroczystą mszę św. koncelebrowali ks. biskupi – Jan Kopiec i Jan Wieczorek.
W kościele od 1990 roku w każdą sobotę, odprawiana jest Msza św. w j. niemieckim, jako języku mniejszości narodowych.
W roku 2009 rozpoczął się remont zewnętrza kościoła obejmujący także odnowienie witraży.

Wnętrze
-ołtarz główny z barokowym obrazem Wniebowzięcia NMP Francesco Curradiego z XVIIw.
-kamienna chrzcielnica
-krypta grobowa rodziny Donnersmarcków
-epitafium Marianny z Gutmanów Hauck
-rzeźby
-obrazy, m.in.
-Wniebowzięcia NMP Bonawentury Emlera z XIX w. (do lat trzydziestych XX w. znajdował się w ołtarzu głównym)
-Matki Boskiej Bytomskiej z XVw.
-Ikona namalowana farbami temperowymi na lipowej desce ikona Madonny Bytomskiej powstała około 1430 roku.

Początkowo przedstawiała jedynie postacie Marii z Dzieciątkiem na gładkim złotym tle. Obraz znajdował się w głównym ołtarzu kościoła i był uznawany za cudowny. Po wielkim pożarze miasta w 1515 roku, w wyniku którego zniszczeniu uległa także część kościoła mariackiego, obraz został odnowiony. Domalowano wówczas postaci Św. Katarzyny i Św. Agnieszki, a także dodano ozdobne tło. Ikona pozostawała w parafii do roku 1863 kiedy została przez księdza Józefa Szafranka przekazana nowo wybudowanej kaplicy Św. Józefa w Szombierkach. Do kościoła WNMP obraz powrócił w 1973 roku, po konserwacji, której został poddany w latach 1970-1973.

tel.kontaktowy: 32 281 31 85

Kościół w Stegnie
Atrakcje turystyczne – Stegna | ( Gdańska )
Aktualnie 7.10/10123456789107.1/10[ Ocen: 10 ]Kliknij na odpowiednią gwiazdke aby ocenić to miejsce!
Ilość odsłon:3273 Popularny
Informacje i opisOpis i informacje o miejscu
Miejsce dodane przez:avatar KrissoKrisso ( 10721pkt )W rankingu: 2 miejsce
Data dodania: 2008-06-15
Ostatnia aktualizacja: 2010-03-03
Zgłoś zmiany lub nieprawidłowości
KOŚCIÓŁ W STEGNIE

Kościółek z 1681 r. częściowo o konstrukcji szkieletowej, w której znajduje się barwna polichromia stropu i ścian, przedstawiająca sceny z życia Chrystusa. Świątynia posiada frontową, niską wieżę. W kościółku można podziwiać barokowe organy, na których, w sezonie letnim, odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej.

Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa zbudowany w latach 1681 – 1683. Kościół z prezbiterium ceglanym i nawą konstrukcji szachulcowej znajduje się w centrum miejscowości. Na wieży znajduje się gałka z chorągiewką wietrzną na, której widnieje data 1682. We wnętrzu znajdują się unikalne podwieszone do stropu malowidła na płótnie oraz zabytkowe organy.

Kościół z prezbiterium ceglanym i nawą konstrukcji szachulcowej, zbudowany w latach 1681-83, restaurowany w latach 1934-35; salowy, z wieżą frontową.
W kościele znajdują się unikalne na skalę światową podwieszone do stropu malowidła na płótnie oraz zabytkowe organy. Na nich, w sezonie wakacyjnym, koncertują artyści z całego świata podczas Festiwalu Organowego.

Atutem Stegny są przede wszystkim szerokie piaszczyste plaże oraz duża liczba dni słonecznych w roku, w stosunku do innych miejscowości na polskim wybrzeżu. We wsi znajduje się dobrze rozwinięta baza noclegowa. Co roku w zabytkowym kościele odbywa się Międzynarodowy Festiwal Organowy organizowany przez Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Stegna jest także punktem węzłowym turystycznej kolei wąskotorowej. Ze Stegny można dojechać w odkrytych wagonikach Żuławskiej Kolei Dojazdowej do Nowego Dworu Gdańskiego, Sztutowa lub Mikoszewa.

Kościół w Markowej
Zabytki – Markowa | ( Markowa )
Aktualnie 7.33/10123456789107.3/10[ Ocen: 9 ]Kliknij na odpowiednią gwiazdke aby ocenić to miejsce!
Ilość odsłon:599
Informacje i opisOpis i informacje o miejscu
Miejsce dodane przez:avatar perapoder14perapoder14 ( 133pkt )W rankingu: 67 miejsce
Data dodania: 2009-07-20
Ostatnia aktualizacja: 2009-07-20
Zgłoś zmiany lub nieprawidłowości
Markowa znajdująca się na szlaku architektury drewnianej ma do zaoferowania odwiedzającym stosunkowo nowy obiekt, wybudowany na początku XX wieku (1910r.)

Kościół pw. św. Doroty, który utrzymany w stylu neogotyckim zajął miejsce dwóch świątyń drewnianych.

Dodatkowo kościół zdobią polichromie wykonane przez Władysława Jakubczyka w 1973r. i zabytkowe (XVII i XVIII-wieczne) obrazy w bocznych ołtarzach.

Źródło / autor opisu: http://www.krainalancut.pl/oferta-turystyczna/turystyka-religijna/markowa-ko-ci-pw-w-doroty-pocz-xxw.html
Kościół w Markowej – Markowa – Dojazd, dane kontaktowe i zdjęcia
Kościół w MarkowejZobacz inne ciekawe miejsca – Markowa lub podobne:
Kościół św. Trójcy-Kościół rektorski w Gdańsku
Gdańsk – Odsłon: 156
Kościół pw. św. Antoniego
Warszawa – Odsłon: 228
Kościół św. Aleksandra
Warszawa – Odsłon: 2551
Kościół św. Benona
Warszawa – Odsłon: 108
Kościół św. Krzyża
Warszawa – Odsłon: 454
Kosciół św. Ducha
Warszawa – Odsłon: 136